هفت روز قبل از تولدمون گمش میکنیم...

میگردیم و میگردیم...

هفت روز بعد از مرگمون پیداش میکنیم!

و چند میلیون سال، مرتب این داستان تکرار میشه...

/ 6 نظر / 12 بازدید
زویا

[لبخند]

panorama

هنوزم دارم آرشیو بلاگت رو میخونم بعضی هاشون رو برای بار چندمه که میخونم بعدشم فکر میکنم..........................

زویا

از بس که بلاگاش قشنگگگگن .... آدم عاشقشووون میشه ..... منم مثه توااااااام پاااااانی .... : وینک [لبخند]