رها!

از تو...

از روزگار...

از بیگانه ترین افکار...

 

آزاد!

بر هوا...

در درون...

با نگاه...

 

تنها!

با کوله باری از تصمیم...

با مشتی پر از همت...

آینده ای روشن...

 

میروم!

به سمتی که باد بوی خوش وصال را با خود بیاورد...

به دیاری پر از نور..

آغشته از احساس...

نگاهی پر از عشق...

 

خدا!

تمام میشوم در او...

یکرنگ میشوم با او...

سیراب میشوم از او...

.

.

.

و من میمانم و من!

 

/ 4 نظر / 10 بازدید
Aria Lonely

و همیشه من میمانم و من تک و تنها بی او ....

؟

گرفتیش!!!

خوب بود