بعضی از آدمها هستن که توی سرشون زندگی میکنن، که البته تعدادشون هم زیاد نیست!
خیلی از آدمها هم هستن که میون مردم زندگی میکنن، که خب تعدادشون به اندازهء آدمای کره زمینه!!
بیشتر آدمها با غذا زنده میمونن، اما بعضی از آدمها با تنهایی زنده میمونن!
مثلا بابابزرگ هایدی...

/ 2 نظر / 41 بازدید
بزرگ فیلسوف کوچک

من نمی دونم جز کدوم دسته هستم. فک کنم با بابابزرگ هایدی موافق تر باشم

متیرا

من همه رو شامل میشم[لبخند]