چرا به سر نميشود خزان قصه های من

چرا نميرسد به گوش طنين نعر های من

رها نمی کند مرا اين تن خاکيه حقير

رسيده ام به انتها مرا تو از تنم بگير

چه سر نوشته مبهمی نوشته شد برای من

نمی رسد به داد دل گريهء های های من

بيا بيا عطش شکن بيا بيا که تشنه ام

بيا هنوز جاده ها سينهء ريش و دشنه اند

مرا به خلوتی رسان ترانه ای ساز کن

اين شب بی ستاره را تا سحر آغاز کن

مرا بخوان اميد جان که در سکوت خوانده ام

گوشه نشين غربتم در انتظار مانده ام

کجای اين در به دری به شور و حالی رسم

پرسه زنان و بی هويت نعره زنان ميرسم

******************************************

ياتی کجايی که دل برای ديدنت پر پر شد....چشم برای ماندنت بی پر شد....

ياتی تمام جسمم اسارت بيهودهء انتظار گرفته....نزار به مرگ تدريجی محکوم بشم....

توی تمام کلمات تنفسم تو هستی توتمام لحظه های زندگيم جای خاليت داره منو از پا در مياره....نميخوام مثل خيليا جا بزنم و برم سراغ موندگار های بی زمان......

***********

قصد سفر دارم....جايی که خيلی وقته دلم براش پر پر ميزنه.....ميام که اونجا ببينمت ياتی......!

علی يارت .....سبز باشی...منو دعا کن!

/ 8 نظر / 4 بازدید
yasi

اگه دوست داشتی ياديم از نفهما کن!

milad

مثل هميشه زيبا و قشنگ مينويسی موفق باشی

man

عين هميشه چون اونجوری که تو می خواستی نبود......کاش می فهميدی......بيشتر از اين نباشم بهتره....سلامم به حکم ادب بود.....

sara

سلام آهنگ بلاگت رو دوست دارم . اينجا خوشگل تر هم شده. می بينمت. موفق باشی

shirin asal

سلام.کارت خوبه ... آبی باشی و دريايي...بای بای پدرم در اومد تا اینو واست فرستادم...اه up date kardam,bye

sara

سلام هنوز بر نگشتی؟ بابا دلمون تنگ شده براتون بيا ديگه