تو!

در تمام من نفوذ کرده ای!

مانند روحی که در جنینی دمیده میشود...

و من در تمامٍ تو...

/ 5 نظر / 10 بازدید

[اوه]

خوش به حال کسی که در تو نفوذ کرده

دوست من

نفوذ الهیست که انسان را از تنهایی می رهاند در پناه خدا از رنجش دنیا در امان باشی

soodi

راستشو بگو مخ کیو زدی ؟!!!

soodi

نگاهم به تار و پود سیاه ساقه گل چسبید و گرمی رگ هایش را حس کرد : همه زندگی ام در گلوی گل کاشی چکیده بود . گل کاشی زندگی دیگر داشت . آیا این گل که در خاک همه رویاهایم روییده بود کودک دیرین را می شناخت و یا تنها من بودم که در او چکیده بودم گم شده بودم ؟