امروز هیچ موضوع هیجان انگیزی پیدا نکردم واسه فکر کردن

همینجوری که پشت فرمون بودم تو ترافیک

حدس زدم که  خ س ا مخفف چی میتونه باشه

به این نتیجه رسیدم که یعنی

خیاره سبزه آرزوها

/ 3 نظر / 7 بازدید
خ س ا

سلام .من امروز به این فکر میکردم چه جوری میشه زندگیرو با تموم سختیاش آسون کنم یا بهتر بگم قشنگ ببینم گذشتمو مرور کردمو همه چیز حل شد دیدم کم سختی نکشیدم ولی شکر خدا امروز جاییم که دیروز خوابشم نمیدیدم.شما چی؟[چشمک]

MAB

ولی من قبلا خوابه امروز و دیده بودم... چون میدونستم که امروز باید کجا باشم... بیشتر سعی میکنم به آینده فکر کنم تا گذشته! زندگی هم خودش قشنگه... مگر اینکه ما زشتش کنیم... ممنون که به نوشته های من سر میزنی.. کلی دلگرمی میدی.[لبخند]

ط نـ ا ز

خوشه ی سبز آرزوها بهتر نیس؟