آدمهای غمگینی هستند که شما همیشه از آنها خاطرات لبخند هایشان را در ذهن دارید


این آدمها وقتی نمیتوانند بخندند...

گم و گور میشوند!/ 4 نظر / 19 بازدید
جیغ

دنیای غریبی است نازنین ...

ابراهیم

سلام خیلی زیبا بود به منم یه سر بزن[گل]