تو که نیستی...

دو لیوان نسکافه درست میکنم...

و تا صبح با خدا حرف میزنم!

 

باید ممنونت باشم؟

 

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
بانوی سخنوری

پرفکت ... [چشمک]

ز و یــــا

مبارکا باشه دایی شدنت ... واست آرزوی سالی پر از شادی رو دارم ... علی یارت ! سبز باشی ... ! [گل]