دوست دارم بنویسم...

اما نمیشه!

زبونم بند اومده

مردم از بس تخم کفتر خوردم...

لامذهب بازم نمیشه...

زبونمون قفل شده ناجور...

 

/ 3 نظر / 12 بازدید
ستاره زندگی

بنویس ... به زبانت بیاور حتی اگر نتوانی ... نوشتن زیباترین حس دنیاست ... پس بنویس حتی اگر حرفی برای گفتن و شعری برای سرودن در میان نباشد ...

چه عجب..........یادی از رفقا کروی بی معرفت...:(

چه عجب..........یادی از رفقا کردی بی معرفت...:( (قبلی غلط دیکته داشت...بیسوادم خودتی...)