شب در چشمان من است ، به سیاهی چشم هایم نگاه کن
روز در چشمان من است ، به سفیدی چشم هایم نگاه کن
شب و روز در چشمان من است ، به چشم های من نگاه کن
پلک اگر فروبندم ، چهانی در ظلمات فرو خواهد رفت...

 

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
niyaz

چرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حمید

شب و روز در چشمان من است ، به چشم های من نگاه کن دستت طلا پسر

زویا

وااااااای حسین پنااااااهی ..... عاشق این شعرشم .......