من یه دونه سنگ کوچیک برمیدارم و درست میزنم وسط پیشونیت!

از این نشونه گیریه خودم کلّی کیف میکنم و از روی پیروزی و خوشحالی میخندم...

ولی تو از این کار من اصلا خوشت نمیاد و عصبانی میشی!

 

دقیقا همون لحظه توام یه سنگ کوچیک برمیداری و درست میزنی وسط پیشونیه من!

از این نشونه گیریه خودت کلّی کیف میکنی و از روی پیروزی و خوشحالی میخندی...

ولی من از این کار تو اصلا خوشم نمیاد و عصبانی میشم!

 

 

/ 5 نظر / 8 بازدید
ط نـ ا ز

یعنی این به اون در میشه ؟؟ چه کاریه خب اون یه سنگ برداره بزنه تو ژیشونیه خودش توام یه سنگ بردار بزن به ژیشونیه خودت باهم بخندین و کلی فان داشته باشین خیلی هم خوش میگذره

ط نـ ا ز

ژیشونی که میدونی چیه ؟؟؟ همون پیشونیه

صدی

خوب خیلی جدیدا اینجوری شده کاش همون سنگ جوابت بدن کاش..... از کاری که دیگران در حقم بکنن بدم بیاد خودم هیچوقت اون بلا رو سر کسی نمیارم یعنی سعی میکنم اینجوری باشه اگه انتظار چنین کاری _سنگ بزنی _ ازت داشته باشم که سعی میکنم از قبل ازت فاصله بگیرم و اگه اینکار نکرده باشم از دست خودم ناراحت میشم اما اگه انتظار نداشته باشم احتمالا چون شوک زده ام یه مین نگات میکنم بعد میرم همه چی مرور میکنم ؟ چرا یه همچین اتفاقی افتاد از شما باید انتظار یه همچین عملی ..........خلاصه خوب بسه پر حرفی تا متن بعدی

بهنازی

به منم یاد بدددددددددده :))