حیف انسانمو میدانم تا همیشه تنهام

 
نویسنده : محمد علی - ساعت ۳:۱٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۳
 

اکنون از  اينجا ميروم

از اينجا به سوی روزهای تازه ميروم

من دردم.اميدم.رنجم

و به سوی روزهای نو ميروم

******

هيچ بخششی در کار نيست

نه برايم هيچ بخششی وجود ندارد

هيچ بخششی وجود ندارد

آنجا هيچ گذشتی برايم در کار نيست

*******

آيا پس از رفتنم مرا به خاک ميسپاری؟!

آيا به هنگام بودنم به من می آموزی؟

درست همين که احساس تعلق خاطر کنم

زمان آن ميرسد که ناپديد شوم

****

و من. رفتم

رفتم و قدم در راه گذاشتم

رفتم و قدم در راه گذاشتم........

                      

 نمايش کامل عکس