حیف انسانمو میدانم تا همیشه تنهام

 
نویسنده : محمد علی - ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۳
 

آرام دل مرا بخوانيد

بر مردم چشم من نشايد

آوازهء عشق من شنيديد

اندازهء حسن او بدانيد

اي خوبان؟

او چو آفتاب است!

در جمله شما به او چه مانيد

از دور به او نگاه كردن

انصاف دهيد كي نوانيد؟!

-----------------------------------