حیف انسانمو میدانم تا همیشه تنهام

 
نویسنده : محمد علی - ساعت ٢:۱٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٢
 

وقتي سرگردون ميشي چي كار ميكني؟؟؟ در خونه كيو ميزني؟؟؟ به ياد چه روزهايي ميوفتي كه هيچ غمي نداشتيو تنها غمت جدايي بود؟؟؟؟

وقتي سرگردون ميشي...چه حسي نسبت به ع ش ق داري؟؟؟؟

وقتي سر يه چند راهي گير ميكني...وقتي افكارو انديشه هات پشت سر هم هنگ ميكنن...وقتي خودتو وسط زمينو آسمون ميبيني...چي كار ميكني؟؟؟؟

بدون چتر ميري زير بارون و دستاتو ميكني تو جيب شلوارتو رو خط سفيد تيكه پاره شدهء خيابون راه ميريو سرتو ميگيري بالا...داد ميزني چه اهميت دارد گاه اگر ميرويند قارچهاي غربــــــــــــت؟؟؟؟

هان؟؟ چي كار ميكني؟؟؟؟؟؟

ميري جلوي آيينه و سيخ و بي صدا تو چشمهات نگاه ميكنيو ميگي من به اون يا اون به من خيره شدم؟؟؟؟؟؟؟

وقتي سر گردون ميشي دنيا هم دور سرت ميگرده؟؟؟؟؟

وقتي خونه ات رو ميبري تو دل عشقت ميسازيو تو رو از خونت بيرون ميكنن چيكار ميكني؟؟؟؟؟

ميري سوار ماشين ميشيو آهنگ خط سوم شهرام ناظري رو ميزاريو با سرعت تو اتوبان به سمت بي نهايت ميريو داد ميزني..من كجا بودم؟؟؟؟ كي منو صدا كرد؟؟؟ كي منو آورد اينجــــــــا؟؟؟؟؟

وقتي اون آهنگي رو كه روزي هزار بار با هم گوش ميدادين رو ميشنوي چه حسي داري؟؟؟؟؟؟؟؟؟

از خودت ميپرسي اين آهنگ چقدر شبيه صداي قلب آدمهاست؟؟؟؟ كاش گوشام ميتركيدو هيچ وقت اين آهنگ رو نميشنيدم....

وقتي تنها ميشي ميري تو شلوغيه تنهاييو با يه سكوت بلـــــــــند يه گريهء بدون اشك ميريزي؟؟؟؟؟؟؟

اينجور موقعها.ميتوني طراحي كني؟؟؟؟؟ شايد طرحتو فقط خودت بفهمي چيه و اون.....

اين مواقع ميتوني سه تار بزني؟؟؟ شايد آهنگشو فقط خودت بشناسيو...............

عشق زمان و نابود ميكنه....زمان هم عشق رو.......

-اي واي...چقدر پير شده؟؟؟؟ اين كه هنوز جوونه؟؟؟؟ بده كاره؟؟؟؟

ـنه طلب كاره!!!!!!

ـچند سالشه؟؟؟؟

-چند ماهي بيشتر نيست عاشق شده

-پس به خاطر همينه پير شده؟؟؟؟

-نميدونم.....نميدونم....نميدونم.....