حیف انسانمو میدانم تا همیشه تنهام

 
نویسنده : محمد علی - ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۸
 

 

نگاهم را از روی چشمم بر میدارم تا روی میز بگذارم
کنار ساعت و کلید و ...
تا شاید از این زاویه ء هم سطح اشیاء
تورا آنگونه که هستی ببینم

تا شاید از این زاویهء هم سطح
خط افق افکارم
تورا موازی با بی عشقیه من
از نوسان چشمانت
روشن تر نماید

نگاهم را روی میز میگذارم
کنار همهء داشته هایم
تا شاید از این زاویهء هم سطح اشیاء
تورا دوست بدارم